Ostu- ja tarnetingimused

Sounds Of Science ostu- ja müügitingimused

Ühtsed tingimused = turvaline tehing

Sisukord
§1. Üldist
§2. Tellimine
§3. Hinnad ja tasud
§4. Tooted ja tootevalik
§5. Maksmine
§6. Lepingu täitmine
§7. Tarne
§8. Ostust taganemine ja tagastamine
§9. Kaebused ja garantii
§10. Tagastamine
§11. Reservatsioonid
§12. Vastutusest vabastamine
§13. Muu

§1. Üldist
Käesolevad ostu- müügitingimused (edaspidi Leping) on välja töötatud internetimüügi tarbeks. Sounds Of Science (reg.nr: 11901924) on müüja. Ostjale viidatakse käesolevas lepingus kui ”Kliendile”. Tingimused on kohandatud kaupade müügiks (edaspidi “tooted”) Eesti juriidilistele ja vähemalt 18-aastastele eraisikutele.Tellimust on võimalik hõlpsalt esitada veebilehe https://www.sofsci.com/ (edaspidi “veebileht”) kaudu või telefoni teel.

Need käesoleva lepingu tingimused või käesoleva lepingu osad, mis erinevad kehtivast seadusandlusest, on kehtetud, välja arvatud juhul, kui käesoleva lepingu tingimused on Kliendi kasuks. See tingimus laieneb ainult juhul, kui Klient on eraisik ning tegemist on eraisiku tarbimiseks mõeldud ostuga.

 

§2. Tellimine
Ettevõtte Sounds Of Science kaudu on toodete tellimine lihtne ja mugav. Pakume turvalisi makseviise ning kindlaid tarneid. Sounds Of Science võtab tellimuse vastu, kui kassas klõpsata nuppu ”Telli”. Klõpsates nuppu “Telli” kohustub Klient tellitud teenuse eest tasuma. Kui Sounds Of Science on tellimuse kätte saanud, laekub Kliendi e-posti aadressile ”Tellimuse kinnitus”. Sounds Of Science pakub võimalust sooritada tellimus ka e-posti teel.

Turvaline ostlemine ja õigus tellimust muuta
Kliendil on võimalus oma meelt muutes ka tellimust muuta. Selleks tuleb meiega ühendust võtta e-posti aadressil: info@sofsci.com. Tellimuse muutusest tuleb ettevõtet teavitada enne tellimuse pakkimist.

Turvaline ostlemine ja õigus tellimus tühistada
Meelt muutes on Kliendil võimalus oma tellimusest taganeda. Selleks tuleb meiega ühendust võtta e-posti aadressil: info@sofsci.com. Tellimuse taganemisest tuleb ettevõtet teavitada enne tellimuse pakkimist.

§3. Hinnad ja tasud
Hinnad on toodud eurodes.Käibemaks 20%.
Kahjutasu väljavõtmata jäänud tellimuse eest
Kui Klient jätab oma tellimuse välja võtmata, esitatakse talle kahjutasu nõue 59 EUR suuruses summas. Kahjutasu on mõeldud katma neid kulusid, mis on tekkinud tellimuse tarnimise ja käsitsemisega. Tähele tuleb panna, et kui Klient ei ole saadetisele järgi läinud või vastu võtnud, siis seda ei loeta ostust taganemise teavitamiseks. Lisateaavet vt §8. Ostust taganemine ja tagastamine.

Pakkumised
Veebilehel avaldatavad pakkumised ja kampaaniad kehtivad kuni kaupa jätkub, juhul kui pakkumise puhul ei ole muud moodi täpsustatud.

§4. Tooted ja tootevalik
Kõik veebilehel pakutavad tooted on mõeldud kasutamiseks Eesti turul. See tähendab muu hulgas, et tooted vastavad Eestis kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetele. Tavapäraselt on tootega kaasas eesti- ja/või ingliskeelne juhend, kui see on toote kasutamiseks vajalik. Võimalikud toote spetsifikatsioonid, teave eraldi lisavarustuse vajaduse kohta, samuti teave piirangute või pitseeringute kohta on ära toodud tootelehel vastavalt vajadusele või seadusest tulenevatele nõutele.

Tootepiltide värvilahendused
Veebilehel toodud tootepiltide värvilahendused ja muud omadused on võimalikult tõetruud. Kuna värvilahendused võivad erineda tulenevalt kliendi poolt kasutatavast ekraanist, siis ei saa me tagada, et toodete värvid on täpselt samad, mida klient näeb oma arvutiekraanilt.

Mõõtude erisused
Kuna meie materjalid on keskkonnasõbralikult pehmed, võivad mõõtude erisused jääda ±2mm piiresse, erisuurustega toodete puhul ±5 mm piiresse.

§5. Maksmine
Sounds Of Science kasutab maksete puhul PayPali ja Maksekeskust.
Kaardimakse:
PayPali kaardimakse puhul võib klient maksta VISA, Mastercardi või American Express kaardiga. Kaardilt debiteeritakse summa tellimuse tegemisel. Kaardiandmeid töötlev PayPal on akrediteeritud PCI DSS-sertifikaadiga, et kindlustada kliendi kaardiandmete turvaline ja krüpteeritud vormingus salvestamine.
PayPal kontoga maksmine:
PayPali kasutamisel on maksmine kiirem ja turvalisem. Kliendil on võimalik oma ostu finantseerida läbi PayPal saldo ja/või PayPal-kontoga seotud deebet- või krediitkaardi abil. Lisateavet veebilehelt www.paypal.ee
Makse läbi Maksekeskus AS:
Maksmine toimub pangalingi abil. Arveldamine toimub eurodes.

§6. Lepingu täitmine
Sounds Of Science alustab käesoleva lepingu elluviimist, kui klient on klõpsanud kassas nuppu “Telli”. Sounds Of Science on omalt poolt lepingu täitnud pärast seda, kui Klient on täielikult saanud oma valdusesse enda poolt tellitud tooted. Klient on lepingu täitnud, kui tellimuse eest on täies mahus tasutud ning tellitud tooted on lepingu kohaselt vastu võetud.

§7. Tarne
Toode tarnitakse otse sellele aadressile, mille Klient on oma tellimise tegemisel andnud või siis toimub tarne meie logistikapartneritest kulleri vahendusel. Sounds Of Science edastab tellimusi tööpäevadel.
Tulenevalt tellimuses olevate toodete suurusest kasutatakse kahte erinevat transpordialternatiivi:
DPD väiksemate saadetiste puhul.
DSV suuremate saadetiste või mitme väiksema saadetise puhul. Ettevõtete puhul tarnitakse saadetised otse ettevõttesse, eraisikute puhul võetakse enne tarnet kliendiga ühendust ning lepitakse sobiv aeg kokku.
Tarneaeg jääb enamasti 7 tööpäeva piiresse, kuid trükipildiga toodete puhul võib tarneaeg mõne päeva võrra pikeneda.

Vastutus transpordil
Saadetise üleandmisel Kliendile läheb vastutus üle Kliendile. See tähendab, et Sounds Of Science on vastutav saadetise transpordi eest kuni saadetise Kliendini jõudmiseni.

§8. Ostust taganemine ja tagastamine
Taganemisõigus
Ostust taganemisõigus ei laiene Kliendile, kes on sõlminud käesoleva lepingu ettevõtjana. Ostust taganemiseõigus kehtib 14 päeva alates sellest päevast, mil Klient võttis kauba vastu. Taganemisõigus võimaldab Kliendil kaupadega lähemalt tutvuda ning juhul, kui Klient ei ole kaubaga rahul, on tal õigus oma ostust taganeda ja see tagasi saata. Kui Klient oma ostust taganeb, on Kliendil õigus saada tagasi tema poolt toote ostmiseks tehtud kulutused eeldusel, et Klient pole toodet kasutanud rohkemal määral kui see on olnud vajalik kaubaga tutvumiseks. Ostust taganemise puhul teavitab Klient müüjat (Sounds Of Science) ja saadab seejärel kõik tellimuses sisaldunud kaubad võimalikult kiiresti, kuid mitte rohkem kui 14 päeva jooksul Sounds Of Science’ile tagasi. Tagasisaatmisel tekkivad kulud kannab Klient.
Kui Klient on jätnud teate, et ta kasutab oma ostust taganemise õigust, tagastab Sounds Of Science Kliendile tellimuse eest tehtud makse viivitamatult, kuid mitte rohkem kui 14 päeva jooksul eeldusel, et Sounds Of Science on saanud kätte Kliendi poolt tagastatud tooted või on saanud Kliendi poolt saadetud tõendusmaterjali toodete tagasisaatmise kohta. Tagasimakse toimub sama maksevahendi abil, mida Klient kasutas, kui see on tehniliselt võimalik. Tagasimaksest võivad maha minna toote väärtuse kahanemisega seonduvad kulud ja samuti tarnega seotud kulud juhul, kui Klient on valinud standardtarnest erineva tarnealternatiivi. Juhul, kui tellimuse eest on esitatud arve, mille eest pole veel tasutud, tühistatakse arve. Juhul, kui klient tagastab vähem tooteid, kui tellimus sisaldas, makstakse tagasi ainult tagastatud toodete maksumus.

Teatud toodetele ostust taganemise õigus ei laiene toodetele, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel või mida on eriliselt muudetud vastavalt Kliendi soovidele või mis on mingil muul põhjusel saanud erilise välimuse.
Ostust taganemise õiguse alla ei kuulu tooted, mis on valmistatud Kliendi erisoove järgides, sealhulgas tooted, mille puhul on Klient saatnud trükkimiseks oma pildi või valinud pildi meie pildigaleriist. Võimalus, et mõni teine Klient on valmis ostma täpselt samas suuruses sama pildiga toodet on äärmiselt väike, mistõttu ei saa me toodet tagasi osta, sest selle edasimüümine on ebatõenäoline.

Väärtuse kahanemisega seonduvad kulud ostust taganemisõiguse puhul
Kui Klient on tooteid käsitsenud rohkemal määral, kui see on olnud toodetega tutvumiseks vajalik ning see on põhjustanud toote väärtuse kahanemist (nt saab toote väärtus kahaneda kulumise läbi), on Kient kohustatud kompenseerima tootjale (Sounds Of Science)väärtuse kahanemisest tulenevad kulud. Tegeliku väärtuse kahanemisest tuleneva kahju hindamise teeb Sounds Of Science iga taolise juhtumi korral eraldi.
Ostust taganemise õiguse kasutamise puhulteavitage sellest Sounds of Science’it e-posti aadressil: info@sofsci.com.

Toodete tagastamine
Toodete taganemisega seonduvat teavet lugege altpoolt, vt §10.

§9. Kaebused ja garantii
Kaebuste lahendamine
Vastavalt Tarbijakaitseseadusele on eraisikust kliendil õigus esitada defektse kauba kohta kaebus. Kaebuste esitamise õigus kehtib toote algsetele defektidele 2 aastat pärast seda, kui klient on kauba kätte saanud. Kaebuste esitamise õigus kehtib ka neile defektidele, mis on tekkinud transpordi käigus toote tarnimisel kliendini (vt Defektid transportimisel).

Toodet, mis erineb Kliendi ja Sounds Of Science’i vahel lepingus kokkulepitust või on mingil muul moel vigane, võib samuti pidada mittevastavaks. Kliendi poolt tekitatud tootevead ei käi toote mittevastavuste alla.

Kui Klient esitab toote kohta kaebuse 6 kuu pärast peale kauba kättesaamist, on Kliendil kohustus ka tõestada, et toote defekti puhul on tegemist toote algse veaga. Sounds Of Science soovitab seetõttu alati toodet selle tarne järgselt korralikult uurida ning esitada kaebus võimalike defektide osas kohe nende avastamisel. Defektse toote kohta kaebuse esitamisel on Kliendil õigus nõuda kauba parandamist või ümbervahetamist defektita toote vastu. Mõningatel juhtudel on Kliendil õigus ka leping lõpetada ning saada tagasi tehtud maksed. Kaebuse rahuldamisel ei pea Klient kandma võimalikke kaebusega seonduvaid kulutusi. See tähendab, et näiteks defektiga kauba tagastamise kulud peab kandma Sounds of Science. Klient peab aga hoiduma defektse tootega seotud võimalike tekkivate kulude suurendamisest. Kaebuse puhul tuleb mõlemal osapoolel tagastada see, mille nad on vastu võtnud ja juhul, kui Sounds Of Science’il tuleb toode asendada, on Kliendil õigus defektne toode enda käes hoida seni, kuni ta saab kätte defektivaba toote.

Kontaktandmed kaebuste korral:
E-posti aadress: info@sofsci.com

Kaebuste lahendamine juriidilise isiku puhul:
Kui toode erineb sellest, mis on Kliendi ja Sounds Of Science’i vahel kokku lepitud või tootel on mingi muu viga, mille eest Sounds Of Science vastutab, on Kliendil õigus nõuda esmajärjekorras kauba parandamist ja järgmisena nõuda toote väljavahetamist, mille kulud kannab Sounds of Science. Kaebuse esitamise õigus kehtib ainult juhul, kui tegemist on algse defektiga ja Sounds of Science’i vastutus piirneb defektse toote väärtuse maksumusega. Defektsest tootest tuleb teada anda 18-25 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, võttes ühendust Sounds Of Science’iga e-posti aadressil: info@sofsci.com

Eritingimused juriidiliste isikute puhul:

-Pärast defekti avastamist pole toote paigaldamine lubatud.
-Pärast defekti avastamist ei või toodet mingil moel kasutada.
-Originaalpakend tuleb alles hoida tervena.

Toote tagastamine kaebuste või garantiijuhtumite puhul
Defektsete toodete või materjalide tagastamise puhul lugege lisa: §10. Tagastamine.

§10. Tagastamine
Toodete või materjalide tagastamisel ettevõttele Sounds Of Science, tuleb tooted pakendada sellisel kujul, et need oleksid transpordi ajal kaitstud. Sounds Of Science soovitab seetõttu alati pakkida tooted samasse pakendisse samal moel nagu need Kliendini jõudsid. Juhul, kui tooted on pakitud halvasti ning tooted saavad Sounds of Science’ini tarnimisel viga, kannab Klient vigastuse eest vastutust.

Toodete tagastamisel ettevõttele Sounds Of Science on Klient vastutav selle eest, et need jõuavad kohale vigastusteta. Sounds Of Science soovitab Kliendil kasutada tagastamisel jälgitavat tarnevõimalust.

Tagasimaksed
Sounds Of Science tagastab ostust taganemise või kaebuste rahuldamise puhul Kliendi poolt tehtud maksed ebavajalike viivituseta.

§11. Reservatsioonid
Omandiõigusereservatsioon
Kõikide toodete suhtes säilib omandiõigus hetkeni, mil Klient on täitnud käesolevast lepingust tulenevad kohustused. See tähendab, et omandiõigus läheb üle Kliendile siis, kui ta on täitnud oma lepingust tulevad kohustused. Kliendil ei ole seega õigus tarbida, kasutada, müüa või mingil muul moel võtta kasutusele meetmeid toote suhtes enne seda, kui omandiõigus on läinud üle Kliendile.

Tühistamisreservatsioon
Sounds Of Science’il on õigus käesolev leping tühistada juhul, kui Klient on sooritanud ostu pahauskselt tuginedes valeandmetele, mille osas oli Klient teadlik või oli pidanud olema teadlik, näiteks nagu vigased andmed veebilehel hinna või koguse kohta. Tühistamisõiguse puhul pole Kliendil õigust kahjutasule või muule kompensatsioonile Sounds of Science’ilt.

 

Muudatusreservatsioon
Sounds Of Science’il on õigus ette teatamata muuta veebilehe sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tootevalikut, -hindu ja -kampaaniaid. Sellised muudatused ei mõjuta aga Sounds Of Science ja Kliendi vahel juba sõlmitud lepinguid.

Vastutusreservatsioon
Sounds Of Science on käesoleva lepingu järgi vabastatud kõigist kohustustest, kui vastutus on tekkinud sündmustest, mis jäävad käesoleva lepingu alt või Sounds of Science’i tegevusalast välja, või mis muul juhul tuleneb seadusandlusest.

§12. Vastutusest vabastamine
Vääramatu jõud
Võimude poolt kehtestatud meetmetest või tegevusetusest põhjustatud juhtumi, uue seadusandluse, tööhõivealase konflikti, sõja või sõjaohu, avaliku rahutuste, sabotaaži, äärmuslike ilmastikutingimuste, tulekahju, plahvatuste, loodusõnnetuste, õnnetusjuhtumite või muude olukordade puhul, mis jäävad Sounds of Science’i kontrolli alt välja ja mida Sounds Of Science ei ole saanud ära hoida või ette näha, on Sounds Of Science’il õigus üles ütelda käesolevast lepingust tulenevad kohustused. Sellisel juhul ei ole Sounds Of Science vastutav kahju eest, mida Klient on pidanud kannatama.

Välislingid
Sounds Of Science ei vastuta võimalike Kliendi riist- või tarkvarale põhjustatud kahjustuste ja probleemide eest, mis tulenevad sellest, et Klient on kasutanud välislinke, mis on avaldatud veebilehel https://www.sofsci.com/.

Hinnakõikumiste ja muude kaubandustõkete reservatsioonid
Hinnakõikumiste või muude kaubandustõkete puhul nagu näiteks vajaliku tooteosa puudmine, mille puhul Sounds Of Science’ilt ei saa oodata oma lepingujärgsete kohustuste täitmist, on Sounds Of Science’il õigus leping lõpetada. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust kahjutasule või muule kompensatsioonile Sounds of Science’ilt.

Maksude ja tasudega seotud muudatuste reservatsioon
Oluliste maksude või tasudega seotud muudatuste puhul, mis on käesoleva lepingu puhul olulise tähtsusega, on Sounds Of Science’il õigus leping lõpetada. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust kahjutasule või muule kompensatsioonile Sounds of Science’ilt.

Sound of Science’ist mittesõltuva tarne hilinemisega seotud reservatsioonid.
Kui tegemist on tarne hilinemisega, mis ei ole Sounds of Science’ist sõltuv, ei vastuta Sounds Of Science kahju eest, mida taoline hilinemine endaga kaasa toob. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust kahjutasule või muule kompensatsioonile Sounds of Science’ilt, välja arvatud juhul, kui Klient ja Sounds Of Science ei ole eraldi kokku leppinud teisiti või kui vastavasisuline otsus ei tulene seadusandlusest.

§13. Muu
Kuriteokaebus
Sounds Of Science esitab tavapäraselt politseile kuriteokaebustena mistahes pettused, pettuskatsed ning pahatahtlikud korduvad tellimustühistused.

Vastuolud avalikustamisel
Juhul, kui erinevates allikates avaldatu vahel on vastuolud, siis kehtivad on viimati avaldatud andmed. See ei kehti aga nende andmete puhul, mis on erinevaid allikaid võrreldes ilmselgelt vigased või väärad.

Intellektuaalomand, logod ja kaubamärgid
Kogu veebilehel avaldatud materjal, sh tarkvara, logod, helifailid, kaubamärgid ja tekstid ja pildid on intellektuaalomandiõigusega kaitstud. Kaitse tähendab, et materjale ei või kasutada õiguste omaniku loata, materjale ei või kopeerida või muul moel anda üle kolmandale osapoolele ilma Sounds Of Science’i selge nõusolekuta. Võimalike rikkumiste eest kohaldatakse meetmeid vastutusele võtmiseks.

Teabe eesmärk
Kõik veebilehel avaldatud informatsioon, olenemata formaadist, avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil, et külastajaks saaksid veebilehte kasutada. Sounds Of Science ei vastuta seega kahjude eest, mis tulenevad sellest, kui seda informatsiooni kasutatakse muul moel kui kirjeldatud ülalpool.

Vaidlused
Ostja ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Tarbijakaitseametis või Viru Maakohtus. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

et
0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiJätka ostlemist