Toode lisatud

Varför A-klassning?

Klassificering av en ljudabsorbent är viktigt ur många hänseenden. Det viktigaste, att du som kund skall kunna vara säker på vad du köper. Samt att du skall kunna få bästa möjliga prestanda ur din produkt så att du inte behöver använda upp onödigt mycket yta för ändamålet.

För att kunna klassificera en produkt låter ett oberoende testinstitut utföra mätningar för att bedöma hur bra produkten verkligen är. En mätning som jämförs med de krav som gäller under gällande ISO-Certifiering.

En absorbent som erhåller klassificering A, betyder att den presterar enligt det högsta kraven och att du som kund kan känna dig trygg med ditt val.

Nedan illustration visar på hur man kan jämföra de olika nivåerna. Där A klassning är referens.

Bilden illustrerar absorbentens akustiskt verksamma yta, jämfört med hur stor yta den tar på väggen.

En annan viktig sak att komma ihåg när man utrustar ett rum med absorbenter är att de skall vara tillräckligt effektiva. I ett delat kontor eller en öppen kontorsmiljö är det inte önskvärt att störa dina grannar. Är då absorbenten inte tillräckligt bra så kommer ljud att reflekteras från ytan ändå och kunna störa. Så med en god placering och effektiv produkt så kommer inte dina grannar störas av starka reflektioner eller ekon.

Akustik och företagsekonomi:

Svenska och internationella studier har visat på stora vinster i effektivitet när ljudmiljön är bra. Ett litet räkneexempel.

I företag X har ett öppet kontorslandskap med 20 personer. Personalen kostar snitt ca 1 miljon per anställd och år. Om alla dessa presterar, lågt räknat, 10% sämre för att ljudmiljön är undermålig, ger det en effektivitetstapp om motsvarande 2 miljoner per år!

Att åtgärda större delen av de akustiska problemen för en sådan arbetsplats kostar en bråkdel. Den kloka företagaran inser snabbt att det inte är hållbart.