Toode lisatud

Vad är dina väggar gjorda av?

 Om svaret är riktigt tjock betong eller motsvarande så är detta väldigt bra då det håller kvar de lägre frekvenserna utan läckor och dessutom kan bidra till att du kan spela lite högre utan att grannarna hör dig, men från ett stående våg perspektiv så uppstår problem. Tjock betong absorberar inga låga frekvenser alls och då rekommenderas det att man dämpar riktigt rejält med tjocka paneler av typen SuperChunk och SuperChunk Corner. Använd dem både bakom högtalarna och på områdena för förstareflexer ty då åtgärdar du inte bara förstahandsreflektionerna utan även de lägre frekvenserna. Du kan enkelt höra dessa stående vågor om du spelar musik med mycket bas och går omkring i rummet och lyssnar på olika ställen såsom i mitten av rummet, nära väggarna och i hörnen. Dessa är typiska områden för stående vågor och kallas rumsresonanser.

Om du istället har väldigt tunna väggar eller väggar gjorda av flera lager med gipsskivor eller liknande så är sannolikheten att rumsresonanser / stående vågor inte orsakar samma problem och då kan tunnare absorbenter användas, såsom Hertz modellen. 

Detta är de första områden att fokusera på och det är enkelt att både hitta dem och åtgärda dem. Och igen: häng inte upp absorbenter eller stora tygstycken eller undertak överallt i ditt lyssningsrum. För Biorum, som sagt, är bilden dock en annan och där behöver man inte vara riktigt lika försiktig ty där skall man försöka tillse att ingen i publiken drabbas av vare sig förstareflexer eller stående vågor och därefter låta systemet förse dem med en rumskänsla.