Toode lisatud

Testprotokoll ljudabsorbenter samt mer om SP Certifiering och A-klassning

Är man en seriös aktör så delger man naturligtvis både resultatet och hela testprotokollet. På alla våra produkters sidor finns ljudabsorbenternas fullständiga testprotokoll för nedladdning. Nöj dig inte med mindre! Observera att våra dokument är digitalt signerade av SP.
(SP har gått och bytt namn till RISE, men vi använder namnet SP på våra sidor ännu eftersom det är mer välkänt)
När det gäller väggabsorbenter så är det ett fåtal parametrar som verkligen spelar roll när det handlar om hur effektiva de är. Dels är det mängden material (densiteten i kombination med porositeten) och dels är det vilken luftspalt (tomrum) man använder mellan ljudabsorbenten och väggen. Vi har noterat att det är lätt hänt att man delger sin publik att man har uppnått Ljudabsorptionsklass A, men att man råkar glömma att delge vilken luftspalt man använde vid testet. Alternativt att man köper en skiva från en annan tillverkare, som egentligen är menad att användas till något helt annat och är klassad för detta. Ett vanligt förekommande exempel är att tillverkare av ljudabsorbenter köper undertaksskivor, vilka har ljudabsorptionsklass A, och så säger man att slutprodukten har den klassen. Vad man underlåter att informera om, alternativt inte vet/förstår själva, är att undertaksskivor är testade med 200 mm luftspalt. Har man en mindre luftspalt bakom dem så blir slutresultatet ett helt annat. Så gör man väggabsorbenter av undertaksskivor så får man ett klent akustiskt resultat.
Exempel: Luftspalten får man enkelt fram genom att ta konstruktionshöjden (på engelska "mounting depth") minus produktens tjocklek. I vårt fall är alltså konstruktionhöjden 68 mm och själva produkten är 43 mm. Den luftspalt vi använt vid testet är således 25 mm (vilket man får automatiskt när man använder vårt väggfäste). 25+43=68. I SP:s testprotokoll redovisas självklart alltid vilken konstruktionshöjden var vid testet och därmed vet man vilken luftspalt som använts för att uppnå resultatet ifråga.

Hertz är vår väggabsorbent. Alla våra väggabsorbenter är baserade på Hertz, fast med olika exteriörer.
Här kan du läsa mer om varför en A-klassad ljudabsorbent är att föredra, när man planerar sin akustik.