Toode lisatud

Ljudabsorbenternas väggfäste är mycket enkelt och förlåtande

 Så här ser slutresultatet ut i en datasal: Sex stycken Hertz 60*120, upphängda i olika höjd, med tio centimeters mellanrum mellan varje absorbent. Motivet kommer från denna sida, där det finns en uppsjö olika motiv med två olika uppsättningstyper.
Vårt väggfäste är synnerligen enkelt att använda - och ger per automatik en 25 mm luftspalt mellan absorbenten och väggen. Det är också mycket förlåtande för om du märker att du satt väggfästet lite fel i sida på väggen så spelar det ingen roll för ljudabsorbenten går att skjuta både till vänster och höger då det består av två lister som glider på varandra.

Har du satt väggfästet på väggen fel i höjd så är faktiskt ingen katastrof det heller. Istället för att flytta den del av fästet som sitter på väggen så flyttar du bara den delen som sitter bakpå ljudabsorbenten och "vips" så har du rätt höjd.
Ja, faktum är att om du sätter väggfästet på väggen snett så inte ens det någon fara: Bara justera det bakpå ljudabsorbenten så att det också sitter lika snett, men åt andra hållet.
Men här skulle vi då montera sex stycken och har därför först dragit en rak linje på väggen. Längs med denna raka linje sätter vi sedan fast väggfästena. Då absorbenterna är 60 cm breda och skall sitta med 10 cm mellanrum så har vi gjort en liten markering var 70:e cm - vilket markerar var mitten på väggfästet skall hamna (på ett ungefär, som beskrivet ovan är exakthet här inte tokviktigt).

"Men hur hamnar då absorbenterna i olika höjd?" undrar du säkert nu. Jo, våra ljudabsorbenter kommer med fördragna linjer, varunder man monterar den del av fästet som skall sitta bakpå absorbenten. Och på så vis hamnar de sedan på olika höjd.
Vi levererar alltid våra absorbenter inslagna i skyddsfluff, som du ser på bilden. Låt gärna detta fluff sitta kvar fram tills att det är dags att hänga absorbenten.

Det enda som kvarstår innan upphängning är att montera väggdistanserna. Dessa monteras i nedre delan av ljudabsorbenten, med en skruv genom varje. Exakt placering är inte så viktigt här heller, men fäst dem en bit in från sidorna så syns de inte när man beser verket från sidan.
Sedan är det bara att hänga upp den!  =)