Toode lisatud

Fridhemskolan

I ombyggnad och renovering av Fridhemskolan så har Sounds of Science haft en nyckelroll till att lösa varierande akustiska problem.

Inspelningsstudio med kontrollrum, ställer höga krav på återgivning vilket också krävde platsbyggda lösningar. Superchunks och Superchunk Corner tillsammans med spaltabsorbenter och spridande element.

I skolans större musiksalar har Hertz monterats på väggar och tillsammans med stora diffusorer och akustiska draperier skapat möjlighet att optimera rummets klang. Beroende på om rockmusik eller kammarmusik framförs ställs olika krav.

På skolan bedrivs utöver musikundervisning även förskole och lågstadieverksamhet. Klassrum och grupprum försågs med Hertz i skolans färger. I grupprummen kan vi visa upp en ny produkt som är våra runda absorbenter. Dessa finns med 60 resp 80cm diameter.

Vår Hertz med Felt kan med fördel användas som anslagstavla. I ett klassrum är samtliga ytor viktiga och behöver effektiva lösningar. Därför är våra produkter också A-klassade med bästa möjliga prestanda.

Skolan har även byggt en "black box". En black box används som repetitionsyta och för framförande av teater med anpassad akustik och ljussättning. Här är ljuddämpande gradänger och spaltabsorbenter platsbyggda och smakfullt färgsatta. Spaltabsorbenten har hård yta och används för låga frekvenser och gradängerna för de höga frekvenserna. Detta ger en balanserad klang och är anpassad för ändamålet.

I skolans dans och gymnastiksal behövdes både Hertz samt ett specialbyggt tak för bästa resultat. Taket specialdesignades för att både absorbera och sprida ljudet. Utöver det kunde flera byggmoment sparas in genom kloka dimensioneringar och val. Taklösningen omfattar ungefär 300kvm.

Mer än att leverera närmare 700 absorbenter har Sounds of Science levererat platsbyggda akustiska element. Detta i form av spaltabsorbenter, diffusorer och dämpande draperier. Vi har levererat expertis i dimensionering och konstruktion av specialbyggda lösningar. Lösningar i samråd med arkitekter och byggbolag.